จักรพรรดิยาของไบเดน ประกาศว่าเฟนทานิลเจือด้วยยากล่อมประสาทสัตว์เป็น ‘ภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้น’ ที่สหรัฐกำลังเผชิญ

เฟนทานิลผสมกับไซลาซีนยากล่อมประสาททางสัตวแพทย์เชื่อมโยง […]